" جنگ ما جنگ حق وباطل بود وتمام شدنی نیست . جنگ ما ، جنگ فقرو غنا بود . جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود واین جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد"

هفته بسیج ، هفته ی دفاع از ارزش هاست

مبارک باد این هفته بر همه بسیجیان مدافع حریم اهل بیت و ولایت

منبع : آرمان گراحق و باطل
برچسب ها : هفته