سلام ما به تو و سامرای اطهر تو
سلام ما به حرمخانۀ منور تو

سلام بر تو و برحُرمتت که جبرائیل
جبین گذاشته بر آستانۀ در تو

سلام ما به تو ای عسکری لقب که خدا
نهاده خیل ملک را معین و عسکر تو
ایام شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام تسلیت باد

منبع : آرمان گراسامرای اطهر
برچسب ها : سلام ,سامرای اطهر